Logo
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Ochrana osobných údajov e-shopu www.kapefashion.sk

 

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon“) je spoločnosť www.kapefashion.sk, Mgr. Katarína Hajdúová, Páterová 2275/39A, 048 01 Rožňava, IČO: 50697927, DIČ: 1082074521, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Rožňava, číslo zápisu: 850-12416 (ďalej len: “prevádzkovateľ”).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa: Páterová 2275/39A, 048 01 Rožňava

E-mail: info@kapefashion.sk 

Telefón: +421949 606 118

3. Spoločnosť www.kapefashion.sk spracováva nasledujúce osobné údaje:

 • titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa (ulica, číslo popisné, mesto, PSČ), doručovacia adresa (ulica, číslo popisné, mesto, PSČ)
 • telefónne číslo, e-mailová adresa
 • v prípade podnikateľa aj jeho obchodné meno, IČO, DIČ, DIČ DPH

4. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medz vami a predávajúcim dôjde k uzavertiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkony zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

5. Spracovanie osobných údajov vykonáva Mgr. Katarína Hajdúová, teda správca osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

 • poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnostou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01 České Budějovice, ČR.

Zároveň príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy:

 • prepravné spoločnosti

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o, so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO 35834498, zapísaná v Obchodnom registetri Okresného súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

 • pre prijímanie platieb je to

VÚB - Vseobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Platobná brána GOPAY - Planá 67, 370 01 Planá, ČR

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

6. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@kapefashion.sk

7. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.kapefashion.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

Súbory cookies sú tu použité na účely:

   • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,
   • základné funkčnosti webových stránok.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

8. Za podmienok stanovených v Zákone máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

9. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 30.5.2018.